Greek Alphabet

Α Alpha

Ν Nu

Β Beta

Ξ Xi

Γ Gamma

Ο Omicron

Δ Delta

Π Pi

Ε Epsilon

Ρ Rho

Ζ Zeta

Σ Sigma

Η Eta

Τ Tau

Θ Theta

Υ Upsilon

Ι Iota

Φ Phi

Κ Kappa

Χ Chi

Λ Lambda

Ψ Psi

Μ Mu

Ω Omega